כיועצת ארגונית החברה באיפ"א (האיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני), הנני מחוייבת לקוד האתי הבא:

עיקרי הקוד האתי

המטרה הכוללת של ייעוץ ארגוני הינה לאפשר תהליכים של פיתוח ארגוני, ולספק ללקוחות הזדמנות לשפר את אפקטיביות הארגון והניהול, כולל תהליכי שינוי וצמיחה ארגונית, התערבות במצבי משבר ועוד. קשרי הייעוץ ישתנו בהתאם לצורכי הלקוח, ולגבולות המקצוע והיועץ. המחויבות שלנו כלפי הלקוח היא לבנות התערבות מעצימה בהתאם לצורכי הלקוח, תחומי המקצוע וערכי הקוד האתי.

 

איפ"א כאיגוד היועצים הארגוניים בישראל, פיתחה קוד אתי שנועד להתוות כללי התנהגות ראויים בקהילת היועצים: בין היועץ ללקוח ובין היועצים לבין עצמם. הקוד מפורסם באתר האיגוד. להלן עיקרי הקוד.

 

‏כבוד האדם 

 • היועץ חייב לפעול בדרכים שיקדמו את הלקוח, וכיבוד יכולתו לקבל החלטות ולהשתנות, לאור אמונותיו, ערכיו וצרכיו.

 • יועץ חייב לקבוע, טרם תחילת התהליך, את גבולות הקשר הייעוצי האפקטיבי המקדם את טובת הלקוח, ובאחריותו לשמור לאורך התהליך על גבולות אלו.

 •   יועץ לא ייצור קשרי תלות בקרב הלקוחות ולא ינצל לקוחות באופן כספי, מיני, רגשי או בכל אופן אחר.

 

אמון

 • עבודת הייעוץ מבוססת בין השאר על האמון בין הלקוח ליועץ. שמירה על סודיות הלקוח הינה מרכיב משמעותי בבניית אמון זה.

 

דיסקרטיות

 • היועץ יקפיד על שמירת סודיות המידע המתקבל מלקוחות שונים בתוך הארגון בהתאם לחוזה ולמטרת העבודה.

 

יושר

 • יועץ יהיה כן וישר בהצגת מומחיותו ומיומנותו בעת פרסום עצמי או בהופעה פומבית, ויימנע מכל מצג שווא.

 

יושרה

 • יועץ ארגוני חייב לעבוד בתוך גבולות הכשרתו והסמכתו. במידה והוא מזהה צורך בייעוץ מתחום מקצועי והכשרה אחרים, עליו לידע על כך את הלקוח מידית.

 

מקצועיות

 • היועץ יפעל לאור ידע נרכש וכישורים מקצועיים מתוך הבנה של מגבלות הידע והכרה בגבולות המיומנות האישית תוך לקיחת אחריות לפעילות.

 • ליועץ צריכה להיות יכולת מקצועית ואתית והוא אחראי לפיתוחה על ידי השתלמויות, היוועצות עם עמיתים, הדרכות וכו'.

 

שקיפות

 • העבודה בארגונים יוצרת מצבים של ריבוי לקוחות ונועצים ועבודה מול בעלי עניין מגוונים. היועץ ידאג לקיים תאום ציפיות דינאמי ושקיפות בעבודתו מול הגורמים הרלוונטיים בהתאם להתפתחות העבודה.

 • יועץ ימנע מניגוד עניינים מול לקוחות. חובתו של היועץ להבהיר ללקוחות על ניגודי עניינים צפויים ואפשריים ולפעול בשקיפות ובשותפות מול הלקוחות על מנת להבהיר את המצב.

 

אחריות כלפי עמיתים

 • יועץ לא יתנהג באופן שיערער את אמון הציבור במקצוע הייעוץ, ובעבודתם של יועצים אחרים.

 •   ‏‏בכל עניין מקצועי, יגלה היועץ יחס קולגיאלי כלפי עמיתיו למקצוע.

 • יועץ לא יקבל, ביודעין, עניין שהוא בטיפולו של יועץ ארגוני אחר, אלא אם הלקוח סיכם וסיים את התהליך עם היועץ האחר. נודע לחבר איפ"א כי העניין בטיפולו של יועץ ארגוני אחר, רק לאחר שהתחיל בייעוץ, ייזום סיכום וסיום מוסדר של התהליך הקודם.