סדנת פיתוח צוותים - השקעה בצוות, מיקסום ביצועים, מינוף הארגון והעסק

יכולתו של צוות לעבוד יחד בהרמוניה ובתיאום מושלם אינה מובנת מאליו כלל וכלל.

צוותים מתמודדים עם אתגרים פנימיים ולחצים חיצוניים רבים, ולא תמיד מצליחים למקסם את תוצאותיהם כצוות. הקשיים עשויים לנבוע מתפיסות שונות שיש לכל אחד מחברי הצוות, ממחסור בערוצי תקשורת מתאימים, מהיעדר הגדרת סמכויות ותחומי אחריות, מקונפליקטים סמויים או גלויים ועוד.
 

היות שצוות, שביצועיו מיטביים ואיכות העבודה שלו גבוהה, יתרום לשיפור התוצאות העסקיות, הרי שהשקעה בפיתוח צוות היא כלי למינוף העסק או לקידום הארגון. סדנת פיתוח צוות עוסקת בדינאמיקה קבוצתית וכן ברכישת מיומנויות עבודה צוותיות. הסדנה אמורה להוות צעד אחד מתוך תהליך כולל, שמטרתו לטפל בשני מישורים הקשורים להתנהלות הצוותית:

·         משימתי - מהות התפקיד והמטרות אותן הצוות נדרש להשיג.

·          אישי - הקשרים בין חברי הצוות.

 

סדנת פיתוח צוות מותאמת באופן אישי ונבנית בדיוק רב בהתאם לאופיו של הצוות ולצרכיו, זאת לאחר פגישת איתור צרכים מעמיקה עם הארגון/החברה. הסדנה מתאימה להנהלות, לצוותי עבודה בארגונים ולעובדים בעסקים קטנים ובינוניים.

 

 

-תכנים מהסדנה-

פיתוח וגיבוש אמון צוותי

ניסוח חוזה עבודה צוותי

מנהיגות

עקרונות לעבודה אפקטיבית

נורמות התנהגות בעבודה

מנגנון צוותי לקבלת החלטות

מנגנונים לפתרון קונפליקטים

שיפור תהליכי עבודה צוותיים

מנגנוני פיקוח ותגמול

גיבוש תכנית עבודה המשכית לפיתוח הצוות