ניהול שירות הוא חלק חשוב ובלתי נפרד מהפעילות השוטפת, העקבית והיומיומית של עסק או חברה, והוא איננו פעולה חד פעמית או משימה הנמצאת תחת אחריותם של מחלקה או אדם אחד בלבד. שירות הוא  חלק מהשפה והתרבות הארגונית, אשר באים לידי ביטוי בכל צעד וצעד בתוך הארגון, החברה או העסק ומחוצה להם. לאור זאת, הרי שניהול שירות מחייב התייחסות ל- וטיפול ב- מערכת שלמה ורחבה של פרמטרים: מדיניות שירות, ניהול חווית הלקוח, ניהול איכות השירות, תהליכי עבודה תומכים, מתודולוגיות לסקירה ומדידה ועוד.

 

ניהול שירות נכון, יעיל ומיטיב מבוסס על איסוף נתונים וניתוחם, כאשר על סמך הנתונים ניתן להעריך ביצועים, להגדיר מטרות, להוביל שינויים ולבחון את האפקטיביות שלהם מול הלקוחות.
 

אם אתם רוצים לשפר ולשדרג את ניהול השירות בעסק, בחברה או בארגון, הגעתם למקום הנכון.
כיועצת ארגונית מוסמכת, אני מציעה ללקוחותיי טיפול וליווי מקצועי בתחום השירות.

 

תוך התייחסות לתחומים שלהלן:

גיבוש תפיסת שירות

הגדרת מדיניות שירות

פיתוח מנהלי שירות

גיבוש תהליכי עבודה התומכים במדיניות

סקירה ומדידה

גיבוש מנגנונים לניהול השירות

פיתוח ושיפור מוקדי שירות פרונטליים וטלפונים

 הדרכה והכשרת נציגי שירות

 ליווי והדרכת מנהלים בפיתוח כלים לניהול השירות בשטח

גיבוש והטמעת תפיסת שירות: לשפר את ניהול השירות בעסק