סדנת ניהול משא ומתן - מיומנויות לניהול משא ומתן מוצלח

".In business، as in life, you don’t get what you deserve, you get what you negotiate” 

Chester L. Karrass

 

ניהול משא ומתן מתרחש לא רק במסגרות רשמיות או בנסיבות פורמליות, כגון סגירת חוזה או עסקה, אלא גם בכל מפגש יומיומי בין אנשים. משא ומתן מוצלח מאפשר לשמור על הצרכים של הצדדים תוך מיצוי ומקסום האפשרויות עבורם, זאת באמצעות חתירה למצב של  Win-Win Situation, בו כולם יוצאים מורווחים.

 

ניהול נכון של משא ומתן הוא אומנות של ממש, שלא כולם יודעים לשלוט בה, אך הבשורה הטובה היא, שמדובר במיומנות נרכשת שאפשר ללמוד. סדנת ניהול משא ומתן תקנה למשתתפיה את הכישורים הנדרשים לניהול משא ומתן מוצלח, באווירה חיובית ותוך השגת שיתוף פעולה.

 

 

 

-תכנים מהסדנה-

חשיבותו של המשא ומתן

תועלת אישית כתוצאה משינוי התנהגותי

משא ומתן אינטגרטיבי

5 עקרונות לניהול משא ומתן אפקטיבי

תכנון והגדרת מטרות

טקטיקות במשא ומתן לשלביו השונים

הטיות קוגניטיביות בניהול משא ומתן

אסטרטגיות יצירתיות

תרגול ואימון